Västra Finlands Byggnadsanalys Ab 
 Kieli/Språk
Konditionsgransking vid bostadsköp  Humi – kontrollsystem av konstruktionsfukt
Observation av fukt  Fuktmätningar
Konditionsbedömningar och -undersökningar (bl.a. PAH och asbest) Inneluftsmätningar

        Företagspresentation | Tjänster | Produktpresentation | Aktuellt | Referenser | Länkar | Kontaktuppgifter
                                                                o.maskinuthyrning
 
Företagspresentation

Västra Finlands Byggnadsanalys Abs verksamhet omfattar allt som berör lägenheters och byggnaders fukt, hälsosamhet samt allmänna skick.

Företaget är beläget i Dagsmark, Kristinestad och dess verksamhetsområde är främst gamla Vasa län men vid behov finns verksamheten på ett större område.

Företaget fungerar i nära samarbete med branschområdets andra företag såsom disponenter, fastighetsmäklare, reparations-, vattenisolerings- och vvs-företag osv.

Viktigt är också samarbetet med hälsovårdsinspektörer, eftersom bådas färdigheter och kunskaper behövs i undersökningarna och lösande av problem.

Också ny kännedom ökar snabbt hela tiden vilket kräver tilläggsskolningar. Efter att lagen om bostadsköp och jordabalken trädde i kraft 1995 / -97 har tvisterna ökat märkbart.

De flesta av uppdragen riktas nämligen på misslyckade bostadsköp. Till företagets verksamhetsområde hör också att fungera som medlare och söka lösningar i tvister på olika nivåer. Se mer om våra tjänster här.
här..
Historia
Hälso- och andra problem förknippat med fukt och mögel blev mer allmänt känt under 1980 / 1990-talet.
 
Esa Rämänen grundade Västra Finlands Byggnadsanalys Ab år 1997. Företaget sysselsätter för närvarande två heltidsanställda och två deltidsanställda.
 
 

Kontaktuppgifter
Länsi-Suomen Rakennusanalyysi Oy
Västra Finlands Byggnadsanalys Ab
   Åbackantie 29, 64320 DAGSMARK
   Puh. (06) 222 4548 
   GSM 040 828 0313, 0400 761 454
   Websida:
   www.rakennusanalyysi.fi
   Sähköposti:
   Företagspresentation | Tjänster | Produktpresentation o.apparatuthyrning | Aktuellt | Referenser | Länkar | Kontaktuppgifter