Västra-Finlands Byggnadsanalys Ab
 
 Kieli/Språk
Konditionsgransking vid bostadsköp  Humi – kontrollsystem av konstruktionsfukt
Observation av fukt  Fuktmätningar
Konditionsbedömningar och -undersökningar (bl.a. PAH och asbest) Inneluftsmätningar

        Företagspresentation | Tjänster | Produktpresentation | Aktuellt | Referenser | Länkar | Kontaktuppgifter
                                                                o.maskinuthyrning
 

Länkar

KoDog - Specialutbildade mögelhundar

Behöriga AKK-bostadsköpsbesiktare (Fise)

Strong - sakkunniga i dammhantering

Vigilan - Fuktregleringssystem
 
 

Kontaktuppgifter
Länsi-Suomen Rakennusanalyysi Oy
Västra Finlands Byggnadsanalys Ab
   Åbackantie 29, 64320 DAGSMARK
   Puh. (06) 222 4548 
   GSM 040 828 0313, 0400 761 454
   Websida:
   www.rakennusanalyysi.fi
   Sähköposti:
   Företagspresentation | Tjänster | Produktpresentation o.apparatuthyrning | Aktuellt | Referenser | Länkar | Kontaktuppgifter