Västra-Finlands Byggnadsanalys Ab
 
 Kieli/Språk
Konditionsgransking vid bostadsköp  Humi – kontrollsystem av konstruktionsfukt
Observation av fukt  Fuktmätningar
Konditionsbedömningar och -undersökningar (bl.a. PAH och asbest) Inneluftsmätningar

        Företagspresentation | Tjänster | Produktpresentation | Aktuellt | Referenser | Länkar | Kontaktuppgifter
                                                                o.maskinuthyrning
 

Tjänster

Nedanför är vårt utbud av tjänster som omfattar olika undersökningsmetoder angående allt som berör lägenheters och byggnaders allmänna skick samt för hälsan skadliga orenheter.

Vi erbjuder även tjänster för reparatörer och nybyggare.


Asbestkartläggning (T.ex. före renovering)
Material som innehåller asbest har använts i byggnader ända fram till 1990-talet. Med en asbestkartläggning kartlägger man material som innehåller arbest i en byggnad genom att ta materialprov.

Asbest förorsakar skador hos människor främst i samband med rivningsarbeten. Ansvaret över att en kartläggning utförs ligger hos fastighetsägaren.

Granskning vid bostadsköp (Akk, vid försäljning)
För säljare och / eller köpare av bostad erbjuds konditionsgranskning vid bostadsköp, som är en granskning godkänd av konsumentverket. Den utförs i enlighet med en gemensam avtalsmall(Ytm). Före granskningen bekantar sig beställaren på förhand med instruktionerna och vet sedan på detta sätt innehållet, jämfört med många andra kartläggande sammanhang. Granskningens uppgift är att speciellt hitta dolda fel och brister och på det viset minska missnöje mellan parterna efter köpet.

Den som utför granskningen, dvs. AKK-bostadsköpsbesiktaren har Akk-kompetens och konditionsgranskningen omfattar hela bostaden eller byggnaden.

Förmedling av tvister vid bostadsköp
På senaste tiden har tvister vid bostadsköp blivit allt vanligare. Erfarenhetsmässigt kan man här säga att en liten enighet vinner stora tvister. Företagets princip är att fungera som förmedlande part och hitta olika lösningar för att reda upp tvistsituationerna.

Reparationsplanering och kostnadsredovisning
Vi gör reparationsplaneringar för skadereparering och kostnadsredovisningar, vi räknar även ut kostnadskalkyler till nybyggen.

Fuktobservation och – mätning (Vid försäljning)
Utan att förstöra ytorna söker man fukt som avviker från sin omgivning, dvs. observering av den elektriska fuktigheten. Fuktmätningen åter förutsätter att man gör borrhål i konstruktionerna och mäter från dessa den relativa fuktigheten samt temperaturen. Också observation och fuktmätning görs i samband med bostadsköp.

Konditionsbedömningar och -undersökningar
Byggnadernas kondition som helhet kräver bedömning inom regelbunda tidsintervaller, så att underhållning och reparationer sker i tid och regelbundet. På så sätt undviks dyra renoveringar och vattenskador. Med en konditionsundersökning redogörs ännu noggrannare konditionen av konstruktionerna genom bl.a. mätningar och små öppningar i konstruktionerna.

Lokaliserande av golvvärmekablar / - rörledningar
Vi lokaliserar golvvärmekablar och - rörledningar t.ex. före påbörjad renovering.

Inneluftsmätningar (Voc) och materialprov (DNA/odling)
(Misstankar om skador, t.ex. vid försäljning)

Med inneluftsmätningar får man reda på möjliga orenheter som tyder på t.ex. fukt- och mögelskador som framkommer i byggnaden. Med materialprov fastställer man förekomsten och spridningen av skadorna i konstruktionerna.

VOC- inneluftsprov, Förhandsinformation,
Ladda ner här (pdf-format)

Konditionsgranskning för
bostadsköpKonditionsbedömningar och
-undersökningarFuktsobservation och -
mätningInneluftsmätning


Företagspresentation | Tjänster | Produktpresentation o.apparatuthyrning | Aktuellt | Referenser | Länkar | Kontaktuppgifter