Västra-Finlands Byggnadsanalys Ab
 
 Kieli/Språk
Konditionsgransking vid bostadsköp  Humi – kontrollsystem av konstruktionsfukt
Observation av fukt  Fuktmätningar
Konditionsbedömningar och -undersökningar (bl.a. PAH och asbest) Inneluftsmätningar

        Företagspresentation | Tjänster | Produktpresentation | Aktuellt | Referenser | Länkar | Kontaktuppgifter
                                                                o.maskinuthyrning
 

Referenser

Våra kunder är bl.a.


*enskilda egnahems-, rad-, våningsbostäder och bostadsaktiebolag
*skolor och daghem samt åldringshem
*hälsocentraler och sjukhus.
*ägare av affärsbyggnader.
*företag / anställda på arbetsplatser.
*kommuner och städer.
*församlingar osv.

Företaget har under nästan sin 15 åriga verksamhet genomfört många olika och varierande stora undersökningar av fall, i många olika slag av byggnader. Som extremare exempel kan nämnas sökning och lokalisering av skadedjur ifrån träkonstruktioner eller konditionsbedömingar / undersökningar av hela bostadsområden samt allt som ingår där emellan.

Kvantitativt görs mest undersökningar naturligtvis i mindre byggnader, men undersökningar som genomförs i andra typer av byggnader har även ökat. Många undersökningsobjekt har varit skolor och daghems hälsosamhet samt byggnadernas kondition, vilket är mycket viktigt. Under senaste tiden har man också mer och mer fäst uppmärksamhet på luftens hälsosamhet på arbetsplatserna. Utgångspunkten är att hitta lösningar på kundernas problem, vid behov tillsammans med andra olika experter på områden så att bästa möjliga slutresultat nås, det är viktig i samband med svåra fukt- och mögelproblem.
Ett bostadsaktiebolag i behov av reparation.


Läckageskador
Företagspresentation | Tjänster | Produktpresentation o.apparatuthyrning | Aktuellt | Referenser | Länkar | Kontaktuppgifter