Västra-Finlands Byggnadsanalys Ab
 
 Kieli/Språk
Konditionsgransking vid bostadsköp  Humi – kontrollsystem av konstruktionsfukt
Observation av fukt  Fuktmätningar
Konditionsbedömningar och -undersökningar (bl.a. PAH och asbest) Inneluftsmätningar

        Företagspresentation | Tjänster | Produktpresentation | Aktuellt | Referenser | Länkar | Kontaktuppgifter
                                                                o.maskinuthyrning
 

Produktrepresentation o.maskinuthyrning


Produktrepresentation

Humi-Control-System
- mätningssystemet baseras på trådlösa givare som placeras i konstruktionerna antingen vid byggandsskedet eller i samband med reparation. De trådlösa givarna i konstruktionerna möjliggör fuktmätning utan att man behöver tränga in i konstruktionerna eller söndra dem på något vis. Med systemet kan man kontrollera fukten i våtutrymmenas vägg- och golvkonstruktioner t.ex. under vattenisoleringen.Maskinuruthyrning

Lufttrycksmaskin
Lufttrycksmaskin - Strong 500 är lämplig för både skapande av undertryck och för luftrening. Strong 500s uppgift är att samla svävande damm från luften och ta hand om reningen av inneluften. Samtidigt förhindrar den damm från att sväva till de rena utrymmen. Utrustat med HEPA H13 filter och grovfilter.


Industridamsugare
- Scan Dust 1300 är känd som en effektiv och pålitlig dammsugare. Cyklonen avskiljer grovt avfall redan före filtren. Micro-filter (H13, HEPA klass) tar hand om filtreringen av de minsta och för andningsorganen skadliga partiklarna.


Plantorkare
- DRY100 är ett punkttorkssystem för lokala fuktskador. Av VTT år 1999 testade maskinen är också känd med andra termer såsom snabbtorkare, torkande platta, konstruktionstorkare osv. DRY 100 lämpar sig för olika användningsmiljöer, såsom torkning av golv-, vägg- och takkonstruktioner av betong. Ett utloppsrör för fuktig luft kan installeras i utrustningen, med hjälp av det blir torkningsprocessens dammsvävning kontrollerat och tack vare maskinen uppstår det även ett litet undertryck i utrymmet.


Företagspresentation | Tjänster | Produktpresentation o.apparatuthyrning | Aktuellt | Referenser | Länkar | Kontaktuppgifter