2-etyyliheksanoli uusien ja vanhojen rakennusten ongelmana

2-etyyliheksanoli on kosteus-ja mikrobivaurioihin viittava yhdiste, jota voi irrota sisäilmaan kosteuden vaurioittamista PVC-muovimatoista, mutta myös homevaurioista.

2-etyyliheksanolia esiintyy sekä uusissa että vanhoissa taloissa voiden aiheuttaa asukkailleen seuraavia oireita; silmä-, nenä- sekä kurkkuoireita, limannousua, limakalvoärsytystä jne. Oireista johtuen se voidaan sekoittaa homeongelmista johtuvaksi vaikka kyseessä olisi esim. kostean tasoitteen päälle asennettu muovimatto, jonka pehmitinaineista ko. aine on peräisin. Yhdisteen hajukynnyksen ylittyessä voidaan joissakin tapauksissa myös aistia 2-etyyliheksanolin makeaa hajua. Normaalisti sisäilmassa ei ole 2-etyliheksanolia ollenkaan.

2-etyyliheksanoli voi vapautua monella eri tavalla mutta usein vastaantulevia syitä ovat mm. homeesta Aspergillus Versicolor, villaeristeistä ja PVC-muovimatoista. Em. ongelmalta välttyäkseen uudisrakentajan ja myös vanhojen betonilattioiden korjaajan tulee suorittaa tarkat suhteellisen kosteuden mittaukset betonista porareikämenetelmällä ennen muovimattoasennuksiin ryhtymistä. Pinnoituksen kannalta parasta olisi, että suhteellinen kosteus olisi laskenut alle 70 %Rh.