Pankki ja asuntokaupan kuntotarkastus

Asuntokaupassa asunnon / kiinteistön arvo muodostaa osan pankista saadun lainan vakuu-desta, siten, että mahdollisissa lainan maksuvaikeuksissa pankki turvaa oman saatavansa asunnon / kiinteistön myynnistä saatavalla hinnalla. Tästä syystä lainan saannin edellytys kasvavassa määrin on pätevän toimijan suorittama asuntokaupan kuntotarkastus, jolla pyritään pienentämään kaupanjälkeisiä riskejä.

Pahimmillaan juuri ostetussa kiinteistössä voi paljastua kustannuksiltaan hyvin mittavia ja kiinteistön käyttämisen estäviä kosteus- ja mikrobivaurioita, jolloin myös lainan vakuutena olevan asunnon tai kiinteistön arvo on pudonnut alkuperäisestä.

Ennen Asuntokauppaa suoritettu kuntotarkastus onkin sekä myyjän , ostajan sekä lainan mahdollisen takaajan, että lainan myöntäjän etu. Asuntokaupan kuntotarkastuksen pää-asiallinen tarkoitus on estää kaupan jälkeiset riitatilanteet sekä antaa ostajalle kuva rakennuksen tulevista korjaus- ja kunnostustarpeista.

Asuntokaupan kuntotarkastus soveltuu yhtiömuotoisiin rakennuksiin yhtä lailla, koska myös yhtiömuotoisen asunnon korjauskustannukset ainakin ns. salaisten virheiden osalta kohdistuu 100 %:sti taloyhtiön osakkaisiin. Lue lisää palveluistamme