Kuukauden vinkki 70-luvun talon omistajille

Lainaus Rakennustiedon RT-kortin ohjeesta vuodelta 1972 :

”Routiminen voidaan estää esim. sijoittamalla keskuslämmityksen paluuvesiputki seinän vierustalle ja jättämällä se eristämättä. Reunapalkkiin voidaan asentaa myös sähkölämmitys ja/tai roudan pääsy perustusten alle voidaan estää asentamalla routaeristys perustuksen viereen.”

Ilmalämpöpumppujen yleistymisen myötä niistä on tullut monissa tapauksissa päälämmönlähteitä. Vesi- tai sähköpatterien lämpövaikutus on silloin voimakkaasti vähentynyt tai jopa poistunut kokonaan ulkoseinä-vierustoilta. Tästä on seurannut rakennuksen routavaurioita esim. tiiliverhoukseen tai perustuksiin ulkopuolisen routaeristyksen puuttuessa. Sama on saattanut tapahtua lämmitysputkistojen pintaan asennuksen seurauksena, mikäli perustuksien routasuojauksesta ei ole samaan aikaan huolehdittu.

Siis: Mikäli olet ottanut käyttöön ilmalämpöpumpun lähiaikoina ja talosi routasuojaus perustuu paluuputken eristämättömyyteen ilman ulkopuolista perustusten routaeristystä varmista vanhan lämmitysjärjestelmän lämpövaikutus ulkoseinävierustoilla, kunnes olet kunnolla routasuojannut perustukset.