Asuntokaupan kuntotarkastus

Jotta vältyttäisiin tilanteelta, jossa ostaja on tyytymätön ja pahimmassa tapauksessa haluaa vaatia kaupanpurkua löydetyn laajan kosteus- tai homevaurion vuoksi, on suositeltavaa teettää pätevöityneellä asuntokaupan kuntotarkastajalla (Akk) riskirakenteisiin ulottuva ja koko rakennuksen käsittävä Asuntokaupan kuntotarkastus.

Ennen suoritusta tilaaja tutustuu tilaajan ohjeeseen etukäteen ja tietää siten tarkastuksen sisällön, toisin kuin monen muun kartoituksen yhteydessä. Tarkastuksen tarkoitus on löytää erityisesti ns. piileviä vaurioita ja selvittää riskirakenteiden kunto ja siten vähentää tyytymättömyyttä osapuolten välillä kaupanteon jälkeen. Kuntotarkastuksen lisäksi on syytä selvittää esille tulleet lisätutkimustarpeet.